אודותינו

באתר זה מופעים תכנים למבוגרים בלבד. הכוללים תכנים טקסטואליים, מודעות וצילומים המיועדים למבוגרים בלבד. בכניסה לאתר אני מצהיר כי: אני בן/בת 18 ומעלה,ואני גולש לאתר מרצוני החופשי ולהנאתי הפרטית. כניסתי לאתר היא על דעתי ובאחריותי.

לא תהיה לי כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או המפעיליו בגין כל נזק שייגרם לי מצפייה בחומר ו/או מהשירותים המופיעים באתר.

כמו כן הנני מצהיר שידוע לי כי בגין גרימת נזק כלשהו לאתר ו/או העתקת חלקים ממנו אהיה חשוף לתביעה מצד בעלי ומפעילי האתר.